Učitelství pro 2. stupeň ZŠ / pro SŠ

Pojetí studia je významně ovlivněno strukturovaným modelem přípravy budoucích učitelů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. V bakalářském studiu je kladen důraz na oborovou přípravu v rámci studované aprobace. Těžiště praktické přípravy na učitelskou profesi je až v navazujícím magisterském studiu.

Pedagogické praxe v ak. roce 2021/2022

Stupeň Ročník Předmět Semestr Termín Den
II. 1. r. nMgr. PR1E ZS 19. 10. 2021 – 11. 1. 2022 úterý
II. 1. r. nMgr. PR2E LS 22. 2. 2022 – 24. 5. 2022 úterý
II. 2. r. nMgr. SPZE ZS 13. 9. 2021 - 15. 10. 2021  

Prezenční forma studia - bakalářské

 •  

  ZS, LS - PEDAGOGICKÉ PRAKTIKUM (PEP-B)

  Pedagogické praktikum je ve studijním plánu zařazeno v letním semestru 1. ročníku, ale jeho plnění je třeba zahájit již v říjnu (plnění průběžnou formou). V květnu - červnu je udělován zápočet za absolvování praktika průběžnou formou, v srpnu - září je udělován zápočet za plnění souvislou formou (termíny budou vypsány na STAGU)
  Nabídky ze ZŠ najdete v sekci Aktuality - Pedagogické praktikum, PEP-B, nabídka praxí

   PEP - pokyny
  PEP - registrační karta

  Žádost o realizaci praxe

  Asistence ve třídách - nabídka
  Kroužky, odpolední aktivity, školy v přírodě


  Potvrzení o provedení pedagogické praxe - DOCX PDF

  Ukázky výstupů z praxe:

  deník 1 | deník 2 | deník 3

   

   

 •  

  ZS, LS - ASISTENČNÍ PRAXE - povinná praxe (ASP-B)

  Studenti se prostřednictvím asistenční činnosti  seznamují s charakterem práce v ZŠ, pozorují, analyzují a reflektují výchovně vzdělávací proces v ZŠ z hlediska činnosti učitele, žáků a sledují jejich vzájemnou interakci. Učí se individuálně přistupovat k jednotlivým žákům, reflektovat a sebereflektovat.

  ASP-B pokyny ke splnění praxe

  Asistenční praxe - žádost

  ASP-B, potvrzení o provedení pedagogické praxe

  ASP-B - nabídka asistencí ve třídě

   

 • ZS - VYBRANÉ PRAKTICKÉ PROBLÉMY VÝCHOVY (VPPV)

  Cílem předmětu je podpořit zájem studentů o pedagogické obory a motivovat je k dalšímu vzdělávání, včetně pokračování v magisterském studia.

  V průběhu semestru studenti navštíví různá školská zařízení-např. ZŠ pro sluchově postižené, soukromou ZŠ Doctrina, Výchovný ústav a dětský domov se školou v Chrastavě nebo ZŠ pro tělesně postižené.

  Formou skupinových návštěv se studenti seznamují s reálnými podmínkami vybraných povolání.

  Aktivity: seminární formy + terénní praktika

  Témata:

  1. Výchovně vzdělávací soustava ČR + komparace se zahraničními systémy
  2. Obecná problematika školství
  3. Speciální školy a výchovné instituce, školy a školská zařízení
  4. Problematika základního školství, reformy, RVP
  5. Profese pedagoga, učitele
  6. Vybrané výchovné problémy (komunikace, motivace, sociálně nežádoucí jevy, kázeň, žáci se specifickými výchovnými potřebami apod.)
  7. Metodologie pedagogického výzkumu
  8. Malé výzkumné formy
  9. Náslechové aktivity, analýza, reflexe
  LS - ÚVOD DO PEDAGOGICKÉ PRAXE (UPPE)

  Úvod do pedagogické praxe má funkci uvedení studentů do školského terénu a získání základních dovedností v oblasti pozorování, hodnocení, analýzy a reflexe psychodidaktických jevů. Obecným smyslem předmětu je obsahová integrace učiva teoretických pedagogických a psychologických disciplín s praktickými problémy vzdělávání, tedy „zprostředkování“ vazby mezi přednášenými tématy a v terénu odpozorovanými jevy.

Prezenční forma studia - magisterské

Kombinovaná forma studia - bakalářské

 •  

  ZS,LS - PEDAGOGICKÉ PRAKTIKUM (PEP-B)

  Pedagogické praktikum je ve studijním plánu zařazeno v letním semestru 1. ročníku, ale jeho plnění je třeba zahájit již v říjnu (plnění průběžnou formou). V květnu - červnu je udělován zápočet za absolvování praktika průběžnou formou, v srpnu - září je udělován zápočet za plnění souvislou formou (termíny budou vypsány na STAGu).

  Pedagogické praktikum - pokyny

  PEP - registrační karta

  Potvrzení o provedení pedagogické praxe

  Žádost o realizaci praxe

  Ukázky výstupů z praxe

  deník 1 | deník 2 | deník 3

   

   

   

   

   

 • ZS, LS - ASISTENČNÍ PRAXE (ASP-B)

  Pro studenty kombinované formy studia platí stejné pokyny jako pro studenty prezenčního studia (viz výše)

 • ZS - VYBRANÉ PRAKTICKÉ PROBLÉMY VÝCHOVY (VPPV)

  Schůzka se studenty kombinované formy studia proběhne v pátek 9. 10.2020 ve 14 hodin. Místnost bude upřesněna.

  Cílem předmětu je podpořit zájem studentů o pedagogické obory a motivovat je k dalšímu vzdělávání, včetně pokračování v magisterském studia.

  V průběhu semestru studenti navštíví různá školská zařízení-např. ZŠ pro sluchově postižené, soukromou ZŠ Doctrina, Výchovný ústav a dětský domov se školou v Chrastavě nebo ZŠ pro tělesně postižené.

  Studenti kombinované formy studia si školy domlouvají sami v místě svého bydliště.

  Aktivity: seminární formy + terénní praktika

  Témata:

  1. Výchovně vzdělávací soustava ČR + komparace se zahraničními systémy
  2. Obecná problematika školství
  3. Speciální školy a výchovné instituce, školy a školská zařízení
  4. Problematika základního školství, reformy, RVP
  5. Profese pedagoga, učitele
  6. Vybrané výchovné problémy (komunikace, motivace, sociálně nežádoucí jevy, kázeň, žáci se specifickými výchovnými potřebami apod.)
  7. Metodologie pedagogického výzkumu
  8. Malé výzkumné formy
  9. Náslechové aktivity, analýza, reflexe
  LS - ÚVOD DO PEDAGOGICKÉ PRAXE (UPPE)

  Úvod do pedagogické praxe má funkci uvedení studentů do školského terénu a získání základních dovedností v oblasti pozorování, hodnocení, analýzy a reflexe psychodidaktických jevů. Obecným smyslem předmětu je obsahová integrace učiva teoretických pedagogických a psychologických disciplín s praktickými problémy vzdělávání, tedy „zprostředkování“ vazby mezi přednášenými tématy a v terénu odpozorovanými jevy.

Kombinovaná forma studia - magisterské

 •  

  ZS - PRAXE PRŮBĚŽNÁ 1 pro ZŠ/SŠ (PR1E)

  Termín: 19. 10. 2021 - 11. 1. 2022

  PR1E je  zaměřena předmětově, zejména na výuku v aprobačních předmětech a s ní spojenou přípravu na vyučovací hodiny, jejich analýzu a reflexi, dále na náslechy a případně na další učitelské aktivity (opravování, příprava pomůcek, dozory apod.). Student tráví v určené škole po domluvě s cvičným učitelem celé dopoledne.

   
   
   

  LS - PRAXE PRŮBĚŽNÁ 2 pro ZŠ/SŠ (PR2E)

  TERMÍN: 22. 2. 2022 - 24. 5. 2022

  Na průběžnou pedagogickou praxi v LS jsou zařazeni studenti, kteří úspěšně  absolvovali praxi v zimním semestru (zápočet za ZS). Studenti, kteří za ZS nemají zápočet, případně nesplnili další studijní povinnosti, které jsou podmínkou úspěšného absolvování praxe, nemají na zařazení v LS nárok.

 • ZS - SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE (SPZE)

   TERMÍN: 13. 9. 2021 - 15. 10. 2021

  Vzhledem k pandemické situaci v zemi jsou možné změny.

  Pro studenty v kombinované formě studia platí stejná pravidla plnění SPZE jako pro studenty v prezenční formě studia. Studenti, kteří pracují na pozici učitele, plní praxi na své škole. Studenti, kteří pracují mimo školství si domluví praxi na ZŠ  v místě svého bydliště.

  Výstupy z praxe a počet splněných náslechů a odučených hodin jsou stejné jako u prezenčního studia. Specifické úkoly k praxi zadávají oboroví didaktici.

   Pokyny pro studenty - SPZE

  Formulář - "Údaje o praxi"

  Žádost o realizaci praxe

   
   

   

   

   

   

   
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Kontakt

 • Adresa: Oddělení pedagogické praxe FP TUL
  Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec 461 17

 • Telefon: +420 48 535 2855

 • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Úřední hodiny: Po-Pá 9:00 - 15:00

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická