Skip to main content

Činnost oddělení

Oddělení pedagogické praxe (OPP) komplexně organizuje a zabezpečuje veškerou praktickou přípravu studentů Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci.

Zabezpečuje a řídí pedagogickou praxi studentů učitelství všech studijních oborů (učitelství 1. st. ZŠ, učitelství pro 2. st. ZŠ, učitelství pro SŠ, PVČ) a zaměřuje se především na činnost:

  • koordinační, kontaktní (mezi pracovišti fakulty, k vnějším školským zařízením)
  • metodickou
  • organizační, administrativní
  • vzdělávací
  • výzkumnou a vědeckou (verifikace modelů praxe, profesní vývoj studenta učitelství, učitel a učitelská profese)
  • zahraniční kontakty (zejména prakticky zaměřené výměnné pobyty studentů)

Oddělení pedagogické praxe je organizačně začleněno jako pracoviště děkanátu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické. CPP plní funkce celofakultního významu a zajišťuje komplexně praktickou přípravu studentů ve všech oborech denního studia.

Koordinační tým

Pracovníci OPP koordinují, metodicky řídí a organizují pedagogické praxe studentů. Komunikují se školami a ve spojení s oborovými didaktiky vykonávají hospitace studentů na vybraných školách.

Pedagogická praxe

Pedagogické praxe jsou důležitou součástí přípravy studentů učitelství. Cílem pedagogické praxe je seznámení studenta s podmínkami reálného vyučovacího procesu a propojení teorie a praxe ve všech oblastech pregraduální přípravy.

Fakultní školy

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická má vytvořenou síť fakultních a partnerských škol a zařízení, která garantují kvalitní vedení různých typů pedagogických praxí.