Skip to main content

Příměstský tábor s TULkou

Termín: 8. - 12. 7. 2024 (8:00 - 16:00)
Věk účastníků: 7 - 12 let.
Cena: 2500Kč

  • Tábor je zaměřen na poznávání města Liberce a okolní přírody, zážitkové aktivity, tvoření, výlety do okolí, hry a naučné činnosti.
  • Tábor je přednostně určen dětem zaměstnanců TUL.
  • Zahrnuje jídlo a pití na celý den, vstupy, materiál apod.
  • Lektory budou pedagogové a studenti FP TUL.

Kontaktní osoba: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Maximální kapacita je 34 dětí (2 skupiny). O obsazenosti Vás budeme informovat.

Kapacita na příměstský tábor s TULkou 2024 byla naplněna. Nové přihlášky už nejsou přijímány.
Případní další zájemci mohou být evidování jako náhradníci. Kontakt: Helena Picková

Pro přihlášené účastníky

Částku 2500 Kč za dítě uhraďte, prosím, do 30. 6. 2024 na účet: 305806603/0300, variabilní symbol: 5951.
Do popisu platby zadejte celé jméno dítěte. 

Činnost oddělení

Oddělení pedagogické praxe (OPP) komplexně organizuje a zabezpečuje veškerou praktickou přípravu studentů Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci.

Zabezpečuje a řídí pedagogickou praxi studentů učitelství všech studijních oborů (učitelství 1. st. ZŠ, učitelství pro 2. st. ZŠ, učitelství pro SŠ, PVČ) a zaměřuje se především na činnost:

  • koordinační, kontaktní (mezi pracovišti fakulty, k vnějším školským zařízením)
  • metodickou
  • organizační, administrativní
  • vzdělávací
  • výzkumnou a vědeckou (verifikace modelů praxe, profesní vývoj studenta učitelství, učitel a učitelská profese)
  • zahraniční kontakty (zejména prakticky zaměřené výměnné pobyty studentů)

Oddělení pedagogické praxe je organizačně začleněno jako pracoviště děkanátu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické. CPP plní funkce celofakultního významu a zajišťuje komplexně praktickou přípravu studentů ve všech oborech denního studia.

Praxe formou DOBROVOLNICTVÍ

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI)

dovolujeme si Vás oslovit jménem Sdružení pro integraci a migraci (SIMI). Naše nezisková organizace již 30 let poskytuje všestrannou podporu a zejména služby sociálního, právního a psychosociálního poradenství migrantům a uprchlíkům na území České republiky. 

Do naší práce jsou pravidelně zapojení dobrovolníci, kteří spolupracují s týmem SIMI v rámci více projektů. Rádi bychom Vás oslovili s nabídkou dobrovolnických aktivit pro vaše studenty a chtěli bychom vás poprosit o šíření této nabídky mezi studenty. Níže přikládáme více informací k jednotlivým dobrovolnickým činnostem. Budeme vám velmi vděční za sdílení těchto informací. 

Koordinační tým

Pracovníci OPP koordinují, metodicky řídí a organizují pedagogické praxe studentů. Komunikují se školami a ve spojení s oborovými didaktiky vykonávají hospitace studentů na vybraných školách.

Pedagogická praxe

Pedagogické praxe jsou důležitou součástí přípravy studentů učitelství. Cílem pedagogické praxe je seznámení studenta s podmínkami reálného vyučovacího procesu a propojení teorie a praxe ve všech oblastech pregraduální přípravy.

Fakultní školy

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická má vytvořenou síť fakultních a partnerských škol a zařízení, která garantují kvalitní vedení různých typů pedagogických praxí.